Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2014

20:27
8676 27d2 390
Reposted frommaim-me maim-me viamaardhund maardhund
20:23
00:20
4888 3d4f 390
Reposted fromthegirl thegirl
00:13
00:10
0168 4d79 390
Reposted fromnorwegianwood norwegianwood viaflowery flowery
00:09
7326 c7f6 390
Reposted fromepidemic epidemic viaflowery flowery
00:08
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.
— memories
Reposted fromte-quiero te-quiero viaflowery flowery
00:08
8046 a330 390
Reposted fromdietforlove dietforlove viaflowery flowery
00:08
1861 eaf1 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viaflowery flowery
00:07
3702 9ec4 390
Reposted fromstylte stylte viaflowery flowery
00:07
7823 e68a 390
old old 
Reposted fromflowery flowery
00:04
- Co jest w życiu ważne? - Szczegóły. Detale. Prostota. Ta uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój. No i żeby ze stosunkowo niskim poziomem żalu odchodzić. Wiadomo, że zawsze będziemy odchodzili niepogodzeni, ale chciałbym powiedzieć: no, okejos, Panie Boże, w miarę było! Chodźmy.
— wywiad z Andrzejem Stasiukiem; http://nowica.blogspot.com/2011/03/andrzej-stasiuk-dziki-swiety.html
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
00:02

June 27 2014

23:56

To usuń. To "głębokie" przemyślenie jest w tym momencie bardzo płytkie. :) Ale świadczy o sposobie postrzegania świata społeczeństwa XXIw. Nie masz fejsa ( w tym wypadku innych portali społecznościowych) - nie istniejesz. Frustrujące. Nawet jeśli to zupka.

February 09 2013

08:51
2743 605e 390
Reposted fromretaliate retaliate viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
08:50
7630 d5e8 390
Reposted frompoppyseed poppyseed viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
08:49
6905 05e6 390
...im dłużej panuje cisza, tym trudniej ją przerwać.

February 06 2013

23:38

Jak można zrobić z siebie takiego kretyna? Widocznie można, bo ja zrobiłam a teraz wstyd wstyd wstyd i czarna rozpacz...

23:34
'Amelii wolno żyć marzeniami i zamykać się w sobie. Każdy ma niezbywalne prawo do zmarnowania sobie życia.'
23:33
2304 8d99 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaSayid Sayid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl